Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

14°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Regulamin

Regulamin programu „Dobre za Drobne”

§1
Zamieszczenie ogłoszenia na antenie Radia Nakło jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych .

§2
Ogłoszenia są emitowane w audycji „Dobre za Drobne”, pomiędzy godziną 10:00 a 11.00, od poniedziałku do piątku.

§3
Ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne (nie prowadzące działalności gospodarczej) a ogłoszenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Słuchacze mogą zamieścić swoje ogłoszenie telefonując w czasie audycji pod numer 5252 10750 lub 5252 28350 lub wysyłając płatnego sms-a w czasie programu pod numer 7148 w treści DROBNE za 1,23 zł z VAT

§4
Osoba przekazująca ogłoszenie w pełni odpowiada za jego treść oraz jest świadoma, że z tego tytułu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

§5
Następujące kategorie ogłoszeń nie mogą być zamieszczane:

– usługi, za które pobierane jest wynagrodzenie;
– sprzedaż płodów rolnych i leśnych;
– sprzedaż zwierząt i produktów odzwierzęcych;
– sprzedaż wszelkich przedmiotów w liczbie przekraczającej jedną sztukę.

§6
Reklamacje dotyczące bezpłatnych ogłoszeń w Radiu Nakło należy składać na adres redakcji: Radio Nakło ul. Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią.

§7
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Nakielski Ośrodek Kultury.; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: redakcja@naklo.fm lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Radio Nakło ul. Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu poprawnego przeprowadzenia audycji.

© 2024 Radio Nakło 107,5 FM