Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

19°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Konkursy

Konkurs walentynkowy. Film do obejrzenia

Fundatorem nagrody jest Hotel&Restauracja „Gorzelnia” w Nakle nad Notecią.

——————————————————————————————————————–

Regulamin konkursu „Zamigaj i Śmigaj”

1. Organizatorem zabawy „ZAMIGAJ I ŚMIGAJ” zwanej dalej Konkursem, jest Radio Nakło z siedzibą w Nakle Nad Notecią przy ulicy A. Mickiewicza 3. Nagrodą w konkursie jednego dnia, jest voucher na paliwo o wartości 107,50 zł do zrealizowania na stacji paliw „Petronak” Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia Nakło. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien odebrać naklejkę w siedzibie organizatora, nakleić w widocznym miejscu (tylna szyba lub klapa samochodu) na swój samochód osobowy.

4. Konkurs przeprowadzany jest w terenie, w wybranych miejscowościach gminy Nakło nad Notecią. W każdy poniedziałek auto Radia Nakło szuka samochodów z naklejkami Radia Nakło. W przypadku zauważenia pojazdu z naklejką, dziennikarz obecny w radiowym pojeździe łączy się na żywo ze studiem wskazując konkretny samochód i wywołując jego kierowce. Kierowca pojazdu (słuchacz) powinien potwierdzić, że w tym momencie słucha Radia Nakło używając krótkiego cyklu świateł awaryjnych. Jeżeli kierujący pojazdem potwierdzi słuchanie Radia Nakło, oba pojazdy (samochód słuchacz i radiowy) zjeżdżają z głównej drogi na najbliższy parking lub do miejsca, które nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku kiedy kierujący nie odpowie na komunikat radiowy, akcja jest kontynuowana w innym miejscu i z innym pojazdem z naklejką radiową.

5. Kierowcy biorący udział w akcji ZAMIGAJ I ŚMIGAJ zobowiązują się do przestrzegania przepisów wynikających z kodeksu ruchu drogowego.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca przeprowadzenia akcji, jej odwołania w danym dniu, odmowy wręczenia nagrody z przyczyn wynikających z regulaminu, a także wyboru konkretnego samochodu i jego kierowcy jako potencjalnego laureata.

7. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.naklo.fm oraz w siedzibie Organizatora. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora i będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

9. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, jego przebiegu oraz niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

Regulamin konkursu „Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina”

Zadaniem uczestnika jest ułożenie rymowanki (do 160 znaków) z wykorzystaniem przynajmniej jednego słowa zawartego w haśle kampanii, które brzmi „Kujawsko Pomorska Gęsina na Świętego Marcina”.

Ułożony tekst należy nadesłać sms-em pod numer 71051 w treści wpisując słowo naklo. Sms należy wysłać najpóźniej do czwartku, 26 września 2019, do godziny 13:00.

Do wygrania jest 20 gęsich tuszy. Komisja konkursowa złożona z przynajmniej trzech osób wybierze 20 najciekawszych rymowanek.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na antenie Radia Nakło w piątek, 27 września. Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie także sms-em.

Fundatorem gęsich tuszek i organizatorem akcji „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” jest marszałek województwa, Piotr Całbecki.

Podziel się informacją: