Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

11°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Wizja terenowa na S-10

29 maja 2019

Dla budowy drogi ekspresowej S-10 trwa obecnie postępowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie złożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Uczestnicy spotkania zapoznali się w terenie z miejscami przewidywanej lokalizacji przejść dla zwierząt dużych i średnich, zarówno górnych, jak też dolnych oraz zespolonych z ciekiem wodnym, szczególnie ważnych dla ochrony płazów. Planowana trasa będzie drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w jednym kierunku na całym swoim przebiegu o długości ok. 50 km.

GDDKIA rekomenduje przebieg zasadniczej części drogi ekspresowej wg wariantu zlokalizowanego na terenach leśnych – na południe od istniejącej DK 10, stąd tak istotny jest optymalny wybór wariantu oraz określenie zabezpieczeń chroniących zasoby przyrodnicze.

Fot.: www.gddkia.gov.pl

Podziel się informacją: