Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

0°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Więźniowie z Potulic będą pracowali przy termomodernizacji Zakładu Karnego. Podpisano odpowiednie dokumenty

7 lutego 2018

Skazani z Potulic będą pracowali przy termomodernizacji Zakładu Karnego. Pod koniec stycznia, w ramach programu „Praca dla więźniów” pułkownik Jarosław Nurkiewicz, dyrektor placówki penitencjarnej podpisał umowę  z przedsiębiorstwem przemysłu metalowego. Osadzeni będą uczestniczyli w pracach związanych z kompleksową modernizacją budynków na terenie zakładu w Potulicach.

 

„Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.  Tylko w ciągu 18 miesięcy wdrażania programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o 11 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył  wartość 52,8 %. Obecnie pracuje ponad 35,8 tys. osób pozbawionych wolności – dane na koniec października 2017 roku.

Podziel się informacją: