Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

16°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego

10 czerwca 2021

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza otwarty nabór projektów do Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego (LPRG) w ramach realizowanego Projektu pn.: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”, który prowadzony jest przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnych przedsiębiorców, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wszystkich interesariuszy Gminy Nakło nad Notecią. Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego umożliwi bieżące zarządzanie projektami służącymi rozwojowi naszej Gminy w zakresie podejmowania różnych twórczych inicjatyw, rozwiązywania problemów, realizacji pomysłów oraz sprawnego uczestnictwa opartego na wiedzy i innowacyjności w podnoszeniu konkurencyjności Gminy Nakło nad Notecią. Zakłada się, że dzięki opracowaniu LPRG, przy współudziale wszystkich interesariuszy, poprzez złożenie swoich projektów,  Gmina uzyska nie tylko narzędzie służące rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, przejrzysty system wyboru najlepszych projektów realizujących cele lokalnej strategii i programu rozwoju przedsiębiorczości, możliwość obiektywnego oceniania działań władz lokalnych w zakresie rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim płaszczyznę współpracy, świadczeń, oczekiwań i komunikacji pomiędzy administracją, przedsiębiorstwami, organizacjami gospodarczymi.

Mając na względzie jak najlepszy rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wspieranie działalności gospodarczej na jak najwyższym poziomie, co jest również podstawą do zwalczania bezrobocia,  wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do wypełnienia i odesłania załączonego formularza na adres: a.podemska@nadm.pl  w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Źródło: www.naklo.pl

Podziel się informacją: