Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

-2°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Posiedzenie zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Nakle

31 lipca 2020

Burmistrzowie: Nakła nad Notecią, Piotrkowa Kujawskiego, Golubia-Dobrzynia, Sępólna Krajeńskiego i Kruszwicy spotkali się w urzędzie miasta i gminy w Nakle. W ratuszu zorganizowano zebranie zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem obrad były proponowane przez konwent zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecnie bowiem obowiązujące zapisy ustawy uniemożliwiają realizowanie na poziomie gmin obowiązków wynikających z ustawy. Propozycje, nad którymi pracuje konwent, będą miały na celu uwzględnienie w zapisach przedmiotowej ustawy interesów wszystkich środowisk, w tym mieszkańców i samorządów lokalnych. Podczas posiedzenia zarząd analizował wszystkie propozycje przekazane przez poszczególne gminy.
Ponadto dyskusja koncentrowała się także wokół tematów związanych z problemami, z którymi borykają się samorządy terytorialne, w tym: związanych z finansowaniem budżetu, gospodarką niskoemisyjną, polityką migracyjną, budownictwem czynszowym. Omówiono również temat Funduszu Dróg Samorządowych.

Fot. www.naklo.pl

© 2021 Radio Nakło 107,5 FM