Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

10°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Kcynia w związku z epidemią COVID-19

23 kwietnia 2020

Przedsiębiorcy z gminy Kcynia, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych poprzez:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Przedsiębiorca, który poniósł straty oraz którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem, wraz z wnioskiem powinien złożyć wymagane dokumenty. Druki i szczegóły znaleźć można na stronie www.kcynia.pl.

© 2021 Radio Nakło 107,5 FM