Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

10°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Bądź odpowiedzialny! Przestrzegaj zasad kwarantanny. Okazuje się że nie wszystkie osoby stosują się do zaleceń

20 marca 2020

Większość osób, które w naszym województwie zostały objęte kwarantanną, stosuje się do jej zasad. Niestety zdarzają się też przypadki osób, które świadomie je łamią. To naganne i podlega odpowiedzialności, nawet karnej – informuje Monika Chlebicz – rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Aktualnie policjanci prowadzą postępowania w sprawach o wykroczenie dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. W takim przypadku osoba może zostać ukarana grzywną w wysokości do 500 zł.

Niezależnie od tego, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu administracyjnym może nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tysięcy zł.

W niektórych przypadkach stróże prawa mogą przesłać zgromadzone w sprawie materiały do prokuratury, aby oceniła, czy doszło do popełnienia przestępstwa bo 'Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób… powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej…podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Policjanci podczas rozmów ustalają także, czy są jakieś potrzeby, które należy zrealizować, a także czy nie pogorszył się stan zdrowia, którejś z osób objętych kwarantanną. Wszystkie tego typu sygnały policjanci przekazują do odpowiednich służb, które organizują pomoc.
Według stanu na 19 marca godz. 16:00.
w naszym województwie mamy potwierdzonych 11 przypadków zakażenia koronawirusem.
35 osób jest hospitalizowanych, 1631 poddano kwarantannie,
a nadzorem epidemiologicznym objęte są 1354 osoby.

© 2021 Radio Nakło 107,5 FM