Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

-2°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gm. Nakło nad Notecią. Potrwa do 15 kwietnia

19 marca 2020

Gmina Nakło nad Notecią na podstawie Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przystąpiła do realizacji zamierza pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nakło nad Notecią. Termin składania kompletnych wniosków przez zainteresowanych do 15 kwietnia w Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i wynosi 520,00 zł za 1 Mg.

Pozostały koszt w wysokości 74,00 zł brutto do każdej 1 Mg (tony) kosztów kwalifikowanych będzie pokrywane przez zainteresowanego, w formie wkładu własnego.

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Maksymalny dopuszczalny próg dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości to 10.000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle pod nr. telefonu 52 386 79 73.

© 2021 Radio Nakło 107,5 FM