Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

11°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Budżet Miasta i Gminy Nakło na 2020 rok. Wiemy, co przeanalizują radni przed podjęciem decyzji

19 listopada 2019

Dochody prawie 152 mln złotych, wydatki 167 i pół mln złotych i deficyt budżetu 15.600.000,00 zł. Tak w ogromnym skrócie prezentuje się projekt budżetu gminy Nakło na przyszły rok. Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych.

Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek,kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

Podziel się informacją: