Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

11°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

„Przyjazny dzielnicowy” – rozpoczęła się kolejna edycja konkursu

5 kwietnia 2019

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy rozpoczęła III edycję konkursu pn.: „Przyjazny Dzielnicowy”. Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu to wizytówka policji. Celem konkursu jest wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej.
Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzielnicowych można zgłaszać:
drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl lub listownie na adres Wydziału Prewencji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dzielnicowego, jednostka, w której służy oraz imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania i numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia,
Zgłoszenia dzielnicowych do konkursu można przesyłać do 23 czerwca 2019 roku.

Podziel się informacją: