Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

14°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Nabory wniosków o powierzenie grantów LGD

15 marca 2019

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłosiło dwa nabory wniosków o powierzenie grantów na aktywizację społeczną oraz społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach przedsięwzięcia ‚Aktywna integracja w Dolinie Noteci”. Pula środków wynosi: 800 000 zł na aktywizację społeczną mieszkańców m.in. na utworzenie klubów młodzieżowych, organizację spotkań tematycznych, warsztatów, wydarzeń kulturalnych i 450 000 zł na aktywizację społeczno-zawodową osób oddalonych od rynku pracy z powiatu nakielskiego, w tym m.in. na organizację kursów zawodowych, staży, pośrednictwa pracy. Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach ogłoszonych konkursów Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza do udziału w ‚Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów”, które odbędzie się we wtorek 19 marca 2019 r w godz. 15.00 – 18.00.
Więcej informacji o szkoleniu w zakładce Aktualności, szkolenia, spotkania, konferencje na stronie: www.rlks.naklo.pl.

Foto: Sara Kurfeß on Unsplash

Podziel się informacją: