Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

11°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Wybory do Parlamentu Europejkiego. Jak dostać się komisji wyborczej?

5 marca 2019

Komisje obwodowe – to na nich spoczywa ciężar przeprowadzenie głosowania w obwodzie, ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości.
Po ostatniej nowelizacji Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w odróżnieniu od ostatnich wyborów samorządowych, będzie ponownie tylko jedna obwodowa komisja wyborcza. Jej liczebność zależeć będzie od wielkości obwodu głosowania i wahać się będzie od 7 nawet do 13 osób. W ostatnich wyborach europejskich obwodowe komisje wyborcze liczyły po 9 członków.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Kandydatem do składu komisji może być osoba która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych i nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
W komisji nie mogą zasiadać: osoby startujące w wyborach; komisarze wyborczy; pełnomocnicy wyborczy i finansowi komitetów wyborczych; urzędnicy wyborczy; mężowie zaufania; obserwatorzy społeczni.
Członkami komisji nie mogą być też bliscy krewni i powinowaci kandydatów startujących w okręgu dla którego właściwa jest dana komisja.
Zgłoszenie kandydata do pracy w komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.
Głosowanie do europarlamentu w niedzielę 26 maja.

Fot.: www.europarl.europa.eu

Podziel się informacją: