Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

2°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Kolejny raz obradowała Rada Miejska w Nakle

28 września 2017

Porządek czterdziestego posiedzenia Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, która miała miejsce 28 września w Nakielskim Ośrodku Kultury, obfitował w szereg istotnych punktów.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią między sesjami przedstawił jego Zastępca – Piotr Kalamon, który informował także o wydarzeniach związanych z prowadzonymi inwestycjami, polityką kadrową, a także działalnością przedstawicieli Gminy Nakło nad Notecią w związkach i stowarzyszeniach.

W wyniku podjętych uchwał, radni zdecydowali o emisji obligacji, nadaniu nazwy jednej z ulic w Paterku (od teraz jest to ulica Jaśminowa). Radni wyrazili zgodę na podpisanie przez gminę umowy dzierżawy terenów należących do Polskich Kolei Państwowych, między innymi na potrzeby budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Nowej. Przyznano także dotację w kwocie 250.000 złotych dla Parafii św. Stanisława BiM w Nakle na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych dachu kościoła tejże parafii.

Głównymi punktami sesji, poza podjęciem uchwał, były także informacje z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, które zreferował Skarbnik gminy – Tomasz Angielczyk. Wcześniej skarbnik poinformował o pomocy finansowej, która spływa na konto gminy z innych samorządów oraz stowarzyszeń. Na dzisiaj jest to kwota rzędu 200.000 złotych, jednak pomoc cały czas napływa. Radni zajmowali się także sytuacją w rolnictwie i leśnictwie, a szczególnie stratami, które wywołały sierpniowe anomalia pogodowe. Radni pochylili się także nad informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Na sesji zajęto się także tematem, który pierwotnie miał być przedstawiony już w sierpniu, czyli przygotowaniach szkół i placówek do nowego roku szkolnego.

Podczas obrad Rada Miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie planowanych zmian w strukturze oddziałów w nakielskim szpitalu. W swoim apelu radni wyrazili stanowczy sprzeciw zamierzeniom, których celem jest likwidacja niektórych oddziałów i przeniesienie ich do Szubina. W wolnych głosach oraz wnioskach radni wskazywali między innymi na konieczność powstania przejść dla pieszych na nakielskiej obwodnicy, która jest częścią drogi krajowej nr 10. Wśród radnych poruszenie wywołał także artykuł, który ukazał się w jednym z lokalnych tygodników, w którym – zdaniem radnych – mało obiektywnie pokazano ich działalność – sprowadzając ją jedynie do składanych przez nich interpelacji.

Podziel się informacją: